Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Formularz zapisu do Programu

Aby zarejestrować się w Programie Lindab Instalator Plus należy wypełnić poniższy formularz. W ciągu 3 dni roboczych konto zostanie aktywowane i będziesz aktywnym uczestnikiem Programu.

DANE LOGOWANIA:

Adres e-mail: *
Hasło, minimum 8 znaków: *
Dla potwierdzenia wpisz hasło ponownie: *
DANE KONTAKTOWE:

Twoje imię i nazwisko: *
Twój numer telefonu: *
Województwo: *
DANE ADRESOWE DO WYSYŁKI NAGRÓD:

Nazwa firmy (opcjonalnie, brak oznacza wysyłkę na adres prywatny):
Ulica z numerem budynku i opcjonalnie lokalu: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
DANE DO FAKTURY: (opcjonalnie, jeśli inne niż wysyłkowe)

Jeśli chcesz otrzymać fakturę pro forma (na kwotę 1 PLN) na inne dane niż wysyłkowe - wpisz je poniżej:
ZGODY FORMALNE: